Programma's

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Regionale Energie Strategie (RES).
In januari 2020 is de Startnotie RES regio Arnhem Nijmegen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. De regionale planning is dat de het (voorlopig) concept-bod voor 1 juni 2020 naar Nationaal Programma RES wordt opgestuurd (analyse); dat het vastgestelde concept-bod voor 1 oktober 2020 naar het Nationaal Programma RES wordt opgestuurd (doorrekening). De besluitvorming eind bod RES 1.0 is voorzien voor 1 juli 2021.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 11.431

8,3 %

Baten

€ 9.423

6,9 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27