Programma's

3. Economie

3. Economie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente.

Wat willen we?

Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Ontwikkelingen

Energietransitie
De eisen met betrekking tot de energietransitie hebben gevolgen voor het bedrijfsleven, zowel in algemene zin als specifiek voor bedrijven die intensief gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Beleidskaders

- Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
- Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)
- Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)
- Liemers Economische Visie (2019)
- Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 17.343

12,6 %

Baten

€ 17.027

12,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27