In deze 1e voortgangsrapportage presenteren wij de stand van zaken betreffende de activiteiten en de financiën in 2020. Deze 1e voortgangsrapportage biedt de gemeenteraad de kans tussentijds bij te sturen op inhoud, planning en inzet van de middelen (geld en capaciteit).

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27